Roe vandværk

Den årlige forbrugerinformation fra dit vandværk

 

Roe Vandværk 2020

 

Her finder du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst en gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

Opkrævningskontor

AM regnskab

Tlf. 40609496
Mail kontakt@am-regnskab.dk

 

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfilter.

 

For at sikre, at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, der er godkendt af Silkeborg Kommune.

 

Vi tager som minimum 16 årlige drikkevandsprøver, der bliver undersøgt for mange forskellige stoffer.

Hver fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium.

 

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, vi tager vandprøverne bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

 

Vandet undersøges for:

              Mikrobiologiske forhold

              Kimtal ved 22o C, kim 37o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker

              Fysik og Kemi

              Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

 

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendgørelsen, som du kan læse på retsinformation.dk.

 

Vandanalyser

Se resultaterne af de seneste vandanalyser.

 

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske vandværkers hjemmeside

 

Overskridelser af kvalitetskrav

De seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

 

Andre oplysninger

 

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca.130.000 m3 årligt til 617 forbrugere.

 

Her henter vi dit vand

Vandværket har 1 tvillingboring, som er placeret Iller Byvej 46A.

Alt vandet pumpes op fra denne boring, som har en dybde på cirka 78 m

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).


Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om Roe Vandværk er du velkommen til at sende en mail til info@roe-vandvaerk.dk eller kontakte vores kasserer eller formand.

 

Leo Østergaard
Formand

Ømosevej 48
8643 Ans
Tlf. 86 87 01 85
Mobil 21 46 29 55
Mail: Formand@roe-vandvaerk.dk 

 

Gitte Mangaard
Kasserer

Gl. Kongevej 18
8643 Ans
Tlf: 20 46 92 08
Mail: info@roe-vandvaerk.dk

Læs mere om kalkknusere

www.danpure.dk
www.kalkknuser.dk 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies